Privacy Policy

Privacy Policy

Stichting Zorg en Zelfdoding

De Stichting Zorg en Zelfdoding respecteert de privacy van haar contacten en gebruikers van haar website en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan de Stichting Zorg en Zelfdoding wordt verstrekt, wordt beschermd en vertrouwelijk wordt behandeld.

In deze Privacy Verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens, die wij verkrijgen tijdens een intake- of kennismakingsgesprek, een telefonisch- of email contact om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Contact gegevens Stichting Zorg en Zelfdoding

https://www.zorgenzeldoding.nl

Ina Dammanstraat 17, 1507 PG, Zaandam

Leo Tunderman is voorzitter en a.i. penningmeester en gespreksleider bij de Stichting Zorg en Zelfdoding. Leo Tunderman is te bereiken via het contactformulier.

Welke persoonsgegevens verwerkt Stichting Zorg en Zelfdoding?

Zodra u contact met ons zoekt via de website, email of telefonisch informatie aanvraagt of als u deelneemt aan een door ons georganiseerde bijeenkomst of tijdens een kennismakingsgesprek verzamelen wij de volgende gegevens:

Voor en achternaam,

Geboorte datum,

Adresgegevens, telefoonnummer, e-mail adres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, bijvoorbeeld het persoonlijke verhaal wat u met ons deelt, uw motivatie voor deelname of uw gedeelde gegevens over uw gezondheid, medicijngebruik, contact met hulpverleners, godsdienst of levensovertuiging, en de datum van overlijden van uw dierbaren .

Waarom verwerkt de Stichting zorg en zelfdoding uw gegevens?

Grofweg hebben we drie redenen waarvoor we uw persoonsgegevens nodig hebben.

1e reden: om contact met u te kunnen onderhouden en om u te informeren.

2e reden: om uw verhaal en motivatie vast te leggen als geheugensteun voor onszelf.

3e reden: om uw bezoekersgedrag te analyseren en onze website te verbeteren.

Belangrijk voor u te weten is dat we uw gegevens NIET doorverkopen of doorgeven aan derden. Ook gebruiken we ze niet om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen of om besluiten te nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Met welke derde partijen deelt de Stichting Zorg en Zelfdoding u persoonsgegevens?

Normaliter zijn we de enige partij die toegang heeft tot uw gegevens. Toch zijn er derde partijen die ook toegang hebben tot een deel van uw gegevens. Dit is in het geval als de wet ons daartoe verplicht of als dat voor ons noodzakelijk is om onze stichting werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. Dan gaat het om de volgende “derden”

  • De Websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren (Isset)
  • De nieuwsbrief software, voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven of informatie( Mailchimp). Hiervoor houden we een e-maillijst bij waarbij u de mogelijkheid heeft om u op elk moment weer af kunt melden.
  • Google Analytics, voor de analyse van gegevens van ee bezoekers van onze website.

Met deze “derden” hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Wat doet Stichting Zorg en Zelfdoding voor jou met Cookies?

Stichting Zorg en Zelfdoding gebruikt functionele en analytische cookies (een cookie is en klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone).

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen worden onthouden. De cookies worden gebruikt om de website goed te laten functioneren en te optimaliseren.

Analytische cookies verzamelen informaties over het gedrag van de bezoekers op een website. Deze cookies worden ingezet om Google Analytics te gebruiken. Door deze gegevens krijgen wij inzicht in zaken als welke pagina’s het meest worden bezocht, hoe lang een bezoeker blijft en welke links worden aangeklikt. Hierdoor kunnen wij de website verder verbeteren. Zie het privacy beleid van Google Analytics

Daarnaast bestaan er nog tracking cookies die het surf gedrag van de bezoeker volgen. Die maken het mogelijk om gerichter te kunnen adverteren. Deze tracking cookies gebruikt de Stichting Zorg en zelfdoding NIET.

U kunt zich afmelden voor de cookies door uw internet browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Zie hiervoor op veilig internetten.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd.

Hoe lang bewaart Stichting Zorg en Zelfdoding uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor wij de gegevens verzamelen. Ofwel:

Wilt u nieuws of informatie ontvangen en/of op de hoogte blijven van onze activiteiten dan bewaren wij uw gegevens zolang u zich niet afmeld of uitschrijft.

Bent u deelnemer of deelnemer geweest aan een van onze bijeenkomsten dan bewaren wij uw persoonsgegevens tot 5 jaar na het laatste contact.

Hierop is en uitzondering: als onderneming zijn wij wettelijk verplicht onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Hoe beveiligt de Stichting Zorg en Zelfdoding uw persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en daarvoor hebben we passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact met ons via het contactformulier.

Wilt u uw persoonlijke gegevens inzien of aanpassen of laten verwijderen?

Natuurlijk kan dat. Neem daarvoor contact met ons op en wij reageren zo spoedig mogelijk op uw verzoek.

Heeft u een klacht?

Neemt u dan zeker contact met ons op. Mochten wij er samen niet met u uitkomen dan kunt u terecht op de volgende site: http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

.