Nabestaanden

Nabestaanden

In 2013 is de Stichting Zorg en Zelfdoding vanuit een particulier initiatief ontstaan.

Zorg en zelfdoding wil nabestaanden, die een dierbare door zelfdoding hebben verloren, ondersteuning bieden in de vorm van persoonlijke gesprekken en lotgenoten contact groepen. Omdat door de jaren heen is gebleken dat delen van ervaringen met mensen die een soortgelijk verlies hebben geleden, troostend en heilzaam kan zijn.

We willen “rouw na zelfdoding” binnen alle groepen van de samenleving beter bespreekbaar te maken en daarmee het mogelijke “zwijgen” te doorbreken.

Welkom zijn nabestaanden na zelfdoding in de brede zin van het woord: familie, vrienden, collega’s, leraren, hulpverleners en vertrouwenspersonen.

Gespecialiseerde vrijwilligers verzorgen kennismakingsgesprekken en zijn bij de maandelijkse bijeenkomsten actief betrokken.

De Stichting Zorg en Zelfdoding hoopt dat u op deze website de informatie vindt die u nodig heeft.

Hebt u direct hulp nodig 0900-0113  of  https://www.113.nl