Nabestaanden

Nabestaanden

Een naaste verloren door zelfdoding? Praat erover.

Elke maand organiseert Stichting Zorg en Zelfdoding een bijeenkomst voor nabestaanden.

Een deelneemster vertelde; “Praten met gelijkgestemden helpt. Ik heb veel steun ervaren tijdens de lotgenotenbijeenkomsten. Het voelde als een warm bad, mensen die weten wat je hebt meegemaakt. Je hoeft niets te zeggen, je mag praten, delen maar voelen ook.”


Gedichtenbundel; Noem hun naam

Vijftien jaar geleden zijn wij begonnen nabestaanden op de herdenkingsdag een gedicht te sturen aIs teken van medeleven een gebaar van troost. Indachtig de woorden uit het gedicht van Gery den Otter: ‘Noem hun naam’ en die van Bram Vermeulen:
‘Dood ben ik pas als jij me bent vergeten’. Maar wij vergeten niet.

De complete bundel gedichten kunt u bestellen bij de stichting. contactformulier
Jannie Schuit, Vellah Colcher.
Omslagontwerp : Hannie Verkruissen.
10 december 2010

Valérie Hilgersom gaat in deze derde aflevering van de mini-podcast serie ‘Zelfhulp’ over de nazorg voor nabestaanden die een dierbare hebben verloren door zelfdoding in gesprek met nabestaanden. Want waar worstelen nabestaanden vooral mee, waar hebben zij nou juist behoefte aan en in hoeverre zorgt de coronacrisis ervoor dat zij het nog moeilijker hebben gekregen om te rouwen? Op die en meer prangende vragen geven Marian van Vliet en Siem Groot van de Stichting Zorg en Zelfdoding en lotgenotenbegeleider Ingrid Verkleij van Slachtofferhulp Nederland antwoord. Beide interviews zijn in de maanden november en december van 2020 opgenomen. https://soundcloud.com/user-371913128

Video’s van de stichting https://www.youtube.com/channel/UCAB3e1x9ghv3o39jR9ye6wg