Nabestaanden

Nabestaanden

Een naaste verloren door zelfdoding? Praat erover.

Elke maand organiseert Stichting Zorg en Zelfdoding een bijeenkomst voor nabestaanden.

Een deelneemster vertelde; “Praten met gelijkgestemden helpt. Ik heb veel steun ervaren tijdens de lotgenotenbijeenkomsten. Het voelde als een warm bad, mensen die weten wat je hebt meegemaakt. Je hoeft niets te zeggen, je mag praten, delen maar voelen ook.”


De groep bestaat uit verschillende deelnemers, van jong tot oud, uit Zaanstad maar ook verder weg wonend: iedereen is welkom. Een nabestaandenbijeenkomst is een informeel samenzijn, samenkomen. Met elkaar, in een veilige omgeving, kan met elkaar worden gesproken over verdriet, rouw, oppakken van het leven, alles is bespreekbaar. Het is een laagdrempelige manier om als lotgenoten bijeen te komen. Het is geen therapie. Praten mag, maar dit hoeft niet, luisteren naar anderen mag ook. Door de rouw te delen, steunen wij elkaar.

Twee ervaringsdeskundigen van de stichting nodigen de aanwezigen uit om hun verhalen en kennis te delen. En zo elkaar te steunen en elkaars veerkracht te vergroten.

Bent u nabestaande en wilt u meer informatie over deelname?
U kunt via contact@zorgenzelfdoding.nl contact opnemen wanneer u wilt deelnemen. Na een kennismakingsgesprek met een van de begeleiders kunt u deelnemen aan de maandelijkse bijeenkomsten.
Voor het aanmelding en deelname worden geen kosten in rekening gebracht. Wij zijn een  Stichting met vrijwilligers, door donaties kunnen wij onze activiteiten organiseren.

Wanneer?
Iedere laatste van zaterdag van de maand van 11:00 tot 13:30 uur. Op de website treft u onze actuele agenda aan. https://zorgenzelfdoding.nl/agenda/

Waar? Touwslagerstraat 25, 1501 NL te Zaandam

Meer weten? U kunt meer lezen op zorgenzelfdoding.nl

Heeft u vragen? U kunt ons bereiken via contact@zorgenzelfdoding.nl