Nabestaanden

Nabestaanden

Een naaste verloren door zelfdoding? Praat erover.

Elke maand organiseert Stichting Zorg en Zelfdoding een bijeenkomst voor nabestaanden.

Een deelneemster vertelde; “Praten met gelijkgestemden helpt. Ik heb veel steun ervaren tijdens de lotgenotenbijeenkomsten. Het voelde als een warm bad, mensen die weten wat je hebt meegemaakt. Je hoeft niets te zeggen, je mag praten, delen maar voelen ook.”

Een nabestaandenbijeenkomst is een informeel samenzijn en samenkomen. Met elkaar, in een veilige omgeving, kan met elkaar worden gesproken over verdriet, rouw en oppakken van het leven. Alles is bespreekbaar. Het is een laagdrempelige manier om als lotgenoten bijeen te komen. Het is geen therapie. Praten mag, maar dit hoeft niet. Luisteren naar anderen mag ook. Door de rouw te delen, steunen wij elkaar.

De groep bestaat uit verschillende deelnemers, van jong tot oud, uit Zaanstad maar ook verder weg wonend: iedereen is welkom. Twee ervaringsdeskundigen van de stichting nodigen de aanwezigen uit om hun verhalen en kennis te delen. Zo steunen wij elkaar en vergroten wij elkaars veerkracht.

Bent u nabestaande en wilt u meer informatie over deelname?

U kunt contact opnemen wanneer u wilt deelnemen. Na een kennismakingsgesprek met een van de begeleiders kunt u deelnemen aan de maandelijkse bijeenkomsten. Voor het aanmelding en deelname worden geen kosten in rekening gebracht. Wij zijn een vrijwillige Stichting en door donaties kunnen wij onze activiteiten organiseren.

Wanneer?

Iedere laatste van zaterdag van de maand. Voor meer informatie over tijd en locatie raadpleegt u onze agenda.

Groepsbegeleiding; Marian van Vliet, Leo Tunderman, Christa van Houten, Willy Jost