Nabestaanden

Nabestaanden

De Stichting Zorg en Zelfdoding is in 2013 uit particulier initiatief ontstaan en bestaat uit nabestaanden, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. Zij zet zich in voor de belangen van nabestaanden na zelfdoding.

Zorg en zelfdoding wil nabestaanden, die een dierbare door zelfdoding hebben verloren, ondersteuning bieden in de vorm van persoonlijke gesprekken en lotgenoten (contact)groepen. Door de jaren heen is gebleken dat het delen van ervaringen met mensen die een soortgelijk verlies hebben geleden, troostend en heilzaam kan zijn.

We willen “rouw na zelfdoding” binnen alle groepen van de samenleving beter bespreekbaar maken en daarmee het mogelijke “zwijgen” doorbreken. Wij gaan ervan uit dat rouwen een niet leeftijdsgebonden universele cirkel is.

Welkom zijn nabestaanden na zelfdoding in de brede zin van het woord: familie, vrienden, collega’s, leraren, hulpverleners en vertrouwenspersonen.

Gespecialiseerde ervaringsdeskundigen verzorgen kennismakingsgesprekken en zijn bij de maandelijkse bijeenkomsten betrokken.

Heeft u direct hulp nodig neem dan contact op met;

0900-0113  of  https://www.113.nl