Bestuur

Bestuur

De samenstelling van het bestuur van Stichting Zorg en Zelfdoding:

Leo Tunderman, voorzitter

Marian van Vliet, secretaris, vicevoorzitter

Siem Groot, penningmeester

Vacature bestuurslid

Raad van Toezicht:

Drs. Ernst Rijvordt, hoofd financiën Ned. Herseninstituut

Prof. Dr. Dick Swaab, emiritus hoogleraar neurobiologie