Bestuur

Bestuur

De samenstelling van het bestuur van Stichting Zorg en Zelfdoding:

Gerrit Reijnen, voorzitter (a.i.)
Marian van Vliet, secretaris
Siem Groot, penningmeester
Cunera Brugman, Leo Tunderman

Raad van Toezicht:

Eveline van Dijck, documentairemaakster, ondermeer van ‘Mag ik dood’
Drs. Ernst Rijvordt, hoofd financiën Ned. Herseninstituut
Prof. Dr. Dick Swaab, emiritus hoogleraar neurobiologie.