Missie en visie

Missie en visie

Missie

De Stichting Zorg en Zelfdoding wil nabestaanden, die een dierbare door zelfdoding hebben verloren, ondersteuning bieden in de vorm van persoonlijke gesprekken en lotgenoten contactgroepen. Omdat door de jaren heen is gebleken dat delen van ervaringen met mensen die een
soortgelijk verlies hebben geleden, heel troostend en heilzaam kan zijn.
We willen “rouw na zelfdoding” binnen alle groepen van de samenleving beter bespreekbaar te maken en daarmee het mogelijke taboe te doorbreken.
Ervaringen van nabestaanden en andere betrokkenen vormen een belangrijke bron van informatie om met elkaar op zoek te gaan naar betere zorg aan mensen die zelfdoding overwegen en betere zorg aan mensen die achterblijven na de zelfdoding van hun dierbare.

Visie

De Stichting Zorg en Zelfdoding onderschrijft de nieuwe visie op Rouw
· Rouw is een levenslang proces van zoeken naar een betekenisvol leven zonder de overledene
· Rouw voor een ieder uniek is in intensiteit, duur, betekenis en expressievorm.
· Rouw is een relationeel, sociaal en interactief proces.
· Rouw is een mogelijkheid tot groei.
· Rouwende laten niet los, zij verbinden.