Missie & visie

Missie & visie

Missie

De Stichting Zorg en Zelfdoding wil nabestaanden, die een dierbare door  zelfdoding hebben verloren, ondersteuning bieden in de vorm van persoonlijke gesprekken en lotgenoten (contact)groepen. Door de jaren heen is gebleken dat het delen van ervaringen met mensen die een soortgelijk verlies hebben geleden, heel troostend en heilzaam kan zijn.

We willen “rouw na zelfdoding” binnen alle groepen van de samenleving beter bespreekbaar maken en daarmee het mogelijke taboe doorbreken.

Ervaringen van nabestaanden en andere betrokkenen vormen een belangrijke bron van informatie om met elkaar op zoek te gaan naar betere zorg aan mensen die zelfdoding overwegen en betere zorg aan mensen die achterblijven na de zelfdoding van hun dierbare.

Visie

De Stichting Zorg en Zelfdoding onderschrijft de nieuwe visie op rouw;

∼ Rouw is een levenslang proces van zoeken naar een betekenisvol leven zonder de overleden dierbare;

∼ Rouw voor een ieder uniek is in intensiteit, duur, betekenis en expressievorm;

∼ Rouw is een relationeel, sociaal en interactief proces;

∼ Rouw is een mogelijkheid tot groei;

∼ Rouwenden laten niet los, zij verbinden.