Missie, visie & kernwaarden

Missie, visie & kernwaarden

Missie

De Stichting Zorg en Zelfdoding wil nabestaanden, die een dierbare door  zelfdoding hebben verloren, ondersteuning bieden in de vorm van persoonlijke gesprekken en lotgenoten (contact)groepen.

Ervaringen van nabestaanden en andere betrokkenen vormen een belangrijke bron van informatie om met elkaar op zoek te gaan naar betere zorg aan mensen die zelfdoding overwegen en betere zorg aan mensen die achterblijven na de zelfdoding van hun dierbare.

Visie

  • Ruimte bieden voor het gesprek, rouw na zelfdoding. Rouw na zelfdoding bij nabestaanden kent een begin maar geen eind. Het is een circulair, sociaal en interactief proces waarin gezocht wordt naar betekenisgeving, verbinding en mentale gezonde versterking; 
  • Structurele inzet op laagdrempelige –deskundige- opvang van nabestaanden en samenkomsten zoals symposia (met als doelstelling: beschikbaar in de regio Zaanstreek/Waterland.
  • Ontwikkelen en ondersteunen van een krachtiger positie van familie in de ketenzorg.
  • Ondersteuning van debat, onderzoek en nieuwe mogelijkheden.

Kernwaarden

Gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid, eigen regie, troost en inspiratie.