Home

Home

De Stichting Zorg en Zelfdoding wil nabestaanden, die een dierbare door zelfdoding hebben verloren, ondersteuning bieden in de vorm van persoonlijke gesprekken en lotgenoten (contact)groepen. Het delen van ervaringen met mensen met een soortgelijk verlies wordt als troostend en heilzaam ervaren. Iedere laatste zaterdag van de maand wordt een lotgenotenbijeenkomst georganiseerd in Zaandam. U bent van harte welkom en kunt met ons in contact komen via het contactformulier.

Jaarlijks organiseren wij een symposium voor nabestaanden, lotgenoten en professionals. Onze symposia zijn een jaarlijks samenkomen waarin een actueel thema wordt beetgepakt. Wij zetten ons in voor het doorbreken van het taboe op zelfdoding en kennisverbreding. Zo ook de destigmatisering van mensen met een psychiatrische ziekte, en nabestaanden.

Vrijdag 11 december 2020 vindt ons symposium plaats. De coronamaatregelen maken dat wij in een beperkt aantal fysiek bijeenkomen in ‘De Ontmoeting’.  U kunt digitaal aansluiten, het symposium wordt gestreamd (livestreaming) en u kunt via de chat interactief deelnemen. Noteert u alvast de datum en reserveert u via lezing@zorgenzelfdoding.nl ?

Symposium ‘Houdt het ooit op? Rouwverwerking onder jong en oud’

Vrijdag 11 december 2020 van 13.00 uur tot 15.30 uur.
De livestream kunt u bekijken via www.zorgenzelfdoding.nl/livestream

Dit jaar zullen twee bijzondere keynote sprekers, Dr. Marianne Snijdewind, onderzoeker bij ARQ Centrum’45 en universitair docente Medische Ethiek aan het Amsterdam UMC en Milou Gevers, documentairemaakster en ervaringsdeskundige, spreken over complexe rouw na zelfdoding.

Het programma treft u hier.