Home

Home

De Stichting Zorg en Zelfdoding wil nabestaanden, die een dierbare door zelfdoding hebben verloren, ondersteuning bieden in de vorm van persoonlijke gesprekken en lotgenoten (contact)groepen. Het delen van ervaringen met mensen met een soortgelijk verlies wordt als troostend en heilzaam ervaren. Iedere laatste zaterdag van de maand wordt een lotgenotenbijeenkomst georganiseerd in Zaandam. U bent van harte welkom en kunt met ons in contact komen via het contactformulier.

Jaarlijks organiseren wij een symposium voor nabestaanden, lotgenoten en professionals. Onze symposia zijn een jaarlijks samenkomen waarin een actueel thema wordt beetgepakt. Wij zetten ons in voor het doorbreken van het taboe op zelfdoding en kennisverbreding. Zo ook de destigmatisering van mensen met een psychiatrische ziekte, en nabestaanden.

Doordrenkt, een verhalende podcast over zelfdoding in Zeeland

Zeeland is de provincie waar naar verhouding de meeste zelfdodingen voorkomen. Daarom maakte journalist Maarten Dallinga voor GGD Zeeland de vierdelige podcastserie Doordrenkt. Hierin spreekt hij met Zeeuwen Alfons, Jeroen en Roland over hun worsteling met het leven, over hulp zoeken, hulp vinden en naar elkaar omkijken. Doordrenkt is te beluisteren via de bekende podcastapps https://anchor.fm/doordrenkt

https://soundcloud.com/user-371913125/zelfhulp-3-nabestaandenzorg/s-djNdW575Vfh

In deze derde aflevering van de mini-podcast serie ‘Zelfhulp’ gaat het over de nazorg voor nabestaanden die een dierbare hebben verloren door zelfdoding. Want waar worstelen nabestaanden vooral mee, waar hebben zij nou juist behoefte aan en in hoeverre zorgt de coronacrisis ervoor dat zij het nog moeilijker hebben gekregen om te rouwen? Op die en meer prangende vragen geven Marian van Vliet en Siem Groot van de Stichting Zorg en Zelfdoding en rouwbegeleider Ingrid Verkleij van Slachtofferhulp Nederland antwoord.