Lezingen

Lezingen

 

De Stichting Zorg en zelfdoding organiseert lezingen over hun gedachtegoed en bijeenkomsten voor betrokkenen. 


Woensdag 17 december 2014.

Thema: DE DONKERE GLOED VAN DE FEESTDAGEN

Leven met een psychiatrische ziekte in donkere decemberdagen.


De periode rond kerst en de jaarwisseling zijn voor veel mensen met een psychiatrische ziekte moeilijk. Velen hopen diep weg iets van een vertroostende warme gloed mee te krijgen, maar de werkelijkheid in hun leven is dat ze die niet kunnen ervaren. Iedereen praat over gezelligheid, maar zij vinden geen aansluiting en voelen zich daarin vaak onbegrepen. Menigeen voelt druk om toch vooral ergens heen te gaan en raken hierdoor juist terneergeslagen of in verwarring. Een aantal komt zelfs gevaarlijk dichtbij een crisis of raakt daarin. In deze crisis denkt een aantal ook aan zelfdoding of gaat daartoe over. Psychiater Don Linszen spreekt deze middag over dit onderwerp. Hij was oprichter van de eerste kliniek voor jonge mensen met een eerste psychose in Amsterdam (AMC) en heeft veel ervaring met mensen met ernstige psychiatrische problemen. Momenteel is hij actief op het terrein van suïcidepreventie, ook in internationaal verband. Er is ruim gelegenheid tot bespreken van situaties met elkaar en Don Linszen.  Plaats: Wijksteunpunt Parkzicht – grote zaal

Parkzicht 45

1541 JX Koog aan de Zaan

Aanvang: 14.30 uur

Toegang: vrij

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zaterdag 27 september 2014.

Thema: Delier – meer dan verwardheid.

 

Lees hier een samenvatting van de lezing.


Delier is een plotselinge ontregeling van de hersenen waardoor mensen ernstig verward kunnen raken. Een aantal mensen kent het begrip in verband met gebruik van veel alcohol in vrij korte tijd. Dat is inderdaad een van de oorzaken van een delier. Maar er zijn meer aanleidingen. Zoals een infectie, uitdroging door weinig drinken, bijvoorbeeld in combinatie met dagenlange hitte - bijvoorbeeld in combinatie met dagenlange hitte -, bijwerking van medicijnen of inname van grote hoeveelheid medicijnen als poging tot zelfdoding. De ontregeling van de hersenen kan zeer heftig zijn, met ingrijpende gevolgen voor gedrag. Een aantal mensen overlijdt aan een delier. In deze bijeenkomst worden achtergronden, verschijnselen en vooruitzichten op een toegankelijke manier belicht.

 

Lezing gevolgd door uitwisseling van ervaringen en mogelijkheid tot het stellen van vragen.

 

Spreker: Hans van Dam, docent en consulent hersenaandoeningen en voorzitter Stichting Zorg en Zelfdoding.

Locatie: Wijksteunpunt Parkzicht

Parkzicht 45

1541 JX koog aan de Zaan.

Aanvang: 14.30 uur.

Toegang: vrij.